Facebook chat
MayBeDaiTuDong_M54_f
MayBeDaiTuDong_BD800_M54_2
MayBeDaiTuDong_BD800_M54_3
MayBeDaiTuDong_BD800_M54_5
M54 – 4
MayBeDaiTuDong_BD800_M54_6

Máy bẻ đai tự động BĐ 800 (Ba chức năng) – M54

Máy bẻ đai sắt tự động BĐ800 – M54 gồm 3 chức năng: bẻ đai tự động, nắn thẳng cắt đoạn duỗi sắt sàn, cắt và bẻ mỏ sắt cây. Máy sử dụng nguồn điện 1 pha (220v) hoặc 3 pha (380v), là giải pháp hiệu quả cho mọi công trình.