Facebook chat
20181001_153053
20181001_153311
Cover 2

Móc buộc thép thông minh

    Móc buộc thép thông minh rút ngắn thời gian bộc thép công trình 3-4 lần so với vặn thép thông thường. Sản phẩm được Công ty Siêu Việt nhập khẩu trực tiếp, chuyên phân phối cho các công trình xây dựng.